Prednosti paušalnog obrta 

  • Kasko osiguranje u održavanju nekretnine

  • Tržišne cijene 

  • Ugovor

  • Penali 

  • Obrt odgovara osobnom imovinom

  • Nije u sustavu PDV-a (manji trošak)

Paušalni obrt = KASKO OSIGURANJE

Kao i kod automobila paušalni obrt vlasniku pruža osiguranje od otkaza. Ugovor i ugovorni penali su osiguranje za vlasnike nekretnina da majstor neće svoj posao obavljati kvalitetno ili će jednostavno taj dan kad im je potreban biti nedostupan. Obrt odgovara osobnom imovinom.

Tržišne cijene 

Paušalni trošak redovnog održavanja od 200 kn je nizak s obzirom da dobivate osobu koja će vam uvijek biti na raspolaganju. Zamislite da u sezoni ostanete bez tople vode ili klime? Naći čovjeka koji će vam u srcu sezone doći kad vama odgovara i ne naplatiti za intervenciju suho zlato, a uz to i obaviti kvalitetan posao je nemoguća misija. U Sun Spalato agenciji trošak održavanja svoje nekretnine dijelite s drugim vlasnicima što vas u konačnici ispadne znatno jeftinija opcija.

Ugovor

Ugovor između agencije, vlasnika nekretnine i obrta za održavanje uređuje međusobne odnose i osigurava izvršenje svih obveza iz Ugovora. Majstor se obvezuje na pravovremeno ispunjavanje svojih obveza, vlasnici na plaćanje usluge održavanja, a agencija na kompletnu organizaciju.

Penali

Ugovornom obvezom su zaštićeni vlasnici nekretnina, ali i osoba odgovorna za održavanje. Ukoliko dođe do povrede ugovora pomno propisani penali za sve strane stupaju na snagu.
Time se sprječava da nekvalificirani kućni majstori pružaju svoje usluge, kao i da neispravne nekretnine ulaze u sustav menadžmenta. 

Obrt odgovara osobnom imovinom 

Obrti su vezani za vlasnika obrta, sve njegove nekretnine i pokretnine. Ukoliko vlasnik obrta povrijedi Ugovornu obvezu i ne plati penale, Sun Spalato agencija će se pobrinuti da se oštećena strana zadovolji. 

Nije u sustavu PDV-a

Paušalni obrti su najmanje oporezivi pravni oblici te se ne nalaze u sustavu PDV-a. Vlasnici nekretnina paušalisti također ne podliježu plaćanju PDV-a, stoga se suradnja paušalnih obrta i vlasnika nekretnina paušalista čini logična.  

Jeste li pronašli odgovor?