Sukladno Zakonu o porezu na dohodak, privatni iznajmljivači su obveznici plaćanja poreza na dohodak.
Osnovica za obračun paušala se razlikuje od općine do općine i grada do grada, ali je obračun svugdje jednak:

broj fiksnih kreveta x osnovica (kn) + prirez = paušalni porez

Visina paušalnog poreza se obračunava isključivo po broju fiksnih postelja u domaćinstvu, pomoćni ležajevi ne ulaze u obračun. Na paušal ne utječe niti popunjenost smještaja niti broj dana u godini kada pružamo ugostiteljske usluge u domaćinstvu. 

Paušalni porez smo dužni uplatiti na račun grada/općine prema našem prebivalištu, a plaćamo ga tromjesečno na temelju spomenutog Rješenja kojeg nam izdaje Porezna uprava

Kratak vodič namijenjen građanima iznajmljivačima za ispunjavanje poreznih obveza možete naći ovdje.

Jeste li pronašli odgovor?