Knjiga Evidencije o prometu je evidencija o izdanim računima, koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa. U evidenciji o prometu se na kraju svakog dana evidentiraju svi izdani računi. Knjiga evidencije o prometu vodi se u kunama!

Napomena: Knjiga evidencije o prometu i Knjiga popisa gostiju mogu se koristiti više kalendarskih godina

Primjer 1. Knjiga Evidencija o prometu


Primjer 2. Obrazac Evidencija o prometu

Jeste li pronašli odgovor?