Sun Spalato agencija surađuje s više stručnjaka iz područja ekonomije i turizma. Mikro i makro analizom ponude i potražnje agencija radi prodajne planove za svaku nekretninu za nadolazeću sezonu. Marljivim radom naših stručnjaka se određuje prava cijena za pojedinačnu nekretninu.

Makro analiza uključuje analizu svih konkurentskih država, njihove turističke ponude i globalne potražnje. Cilj makro analize je dobiti širu sliku o konkurenciji i usporediti Hrvatsku sa ostalim turističkim destinacijama u svijetu.

Mikro analiza uključuje analizu ključnih pokazatelja uspješnosti svake pojedine nekretnine i njene konkurencije, takozvani competitive set. Na temelju ključnih faktora (lokacija, sadržaj, dizajn, ponuda i sl.) Sun Spalato agencija radi mikro analizu putem koje odabire pravu cijenu.

Jeste li pronašli odgovor?