Propisi koje vlasnici moraju poštivati kako bi poslovali u skladu sa zakonom:

 • Rješenje o kategorizaciji - Aktualni Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sadrži i priloge s uvjetima za kategorije pojedinih vrsta objekata

 • Standardizirana ploča za objekte - ploča od nehrđajućega čelika s oznakom vrste i kategorije smještaja, koja se stavlja na vidno mjesto na pročelje objekta

 • Upis u Registar poreznih obveznika - U roku od 15 dana od ishođenja Rješenja o kategorizaciji, a sukladno Pravilniku, svi domaćini su dužni prijaviti se Poreznoj upravi radi evidencije u Registru poreznih obveznika (RPO)

 • Paušal boravišne pristojbe - Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi, paušal se plaća za registrirane stalne ležajeve, ne ovisi o razdoblju, prihodima i noćenjima. 

 • Turistička pristojba - članarina turističkoj zajednici i računa se na temelju svih primitaka u protekloj godini

 • Paušalni porez za privatne iznajmljivače - Paušalni porez se uplaćuje na račun grada/općine prema prebivalištu, a plaća se tromjesečno na temelju Rješenja kojeg nam izdaje Porezna uprava. Visina paušalnog poreza se obračunava isključivo po broju fiksnih postelja u domaćinstvu, pomoćni ležajevi ne ulaze u obračun.

 • Prijava i odjava gostiju u sustav eVisitor - prijava i odjava turista vrši se u roku od 24 sata po njihovu dolasku tj. odlasku. Od 01.01.2016. traje obveza prijave gostiju putem e-Visitor sustava.

 • Izdavanje računa gostima - Izdavanje računa gostu je obveza prema Zakonu o pružanju ugostiteljskih usluga

 • Isticanje službenog cjenika - Cjenik mora biti istaknut na vidljivom mjestu u svakoj smještajnoj jedinici. Cijene moraju biti izražene u kunama, ali smije biti navedena i približna protuvrijednost u nekoj drugoj stranoj valuti. 

 • Evidencija o prometu - Izdani računi se evidentiraju u obrazac EP koji kasnije služi za obračun turističke članarine.

 • Podnošenje prigovora - istaknuta adresa elektroničke pošte na vidnom mjestu na koju gost može poslati primjedbu ili obavijest o načinu podnošenja prigovora

 • GDPR - Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

 • Evakuacijski plan -  tlocrt apartmana ili kuće za odmor, uz naznačene otvore i izlaze

 • Prva pomoć - sredstva za pružanje prve pomoći moraju biti osigurana na dostupnom mjestu u objektu

Jeste li pronašli odgovor?