ONLINE TURISTIČKE AGENCIJE (OTA)

Online turističke agencije (OTA) su subagencije za rezervaciju smještaja. Neke od najpoznatijih su Booking.com, Airbnb, Expedia, TripAdvisor i sl.

Klikom na sekciju "Rashod" zatim pod sekciju "Online turističke agencije" otvara se prozor koji sadrži sve informacije vezane za troškove subagencija. Svaki mjesec prikazuje datum, status plaćanja, iznos te dokument u PDF formatu gdje se može vidjeti rekapitulacija za taj mjesec.

DETALJI OBRAČUNA

Klikom na ikonu PDF će vam se otvoriti pripadajući dokument.

Jeste li pronašli odgovor?