Održavanje sadržava sve kvarove u nekretnini uzrokovane dotrajalošću predmeta. Sve sanacije održavanja ulaze u statistiku kao trošak zato što vlasnik palaća troškove održavanja.

ODRŽAVANJE

Klikom na "Rashodi", zatim pod sekciju "Održavanje" otvara se prozor koji omogućuje uvid u održavanje cijelog objekta, te predmeta koji zbog svoje dotrajalosti trebaju sanaciju.

U sekciji sanacije koja se nalazi odmah ispod održavanja, se mogu vidjeti detalji saniranog predmeta poput cijene, datuma, statusa i slično.

DETALJI ODRŽAVANJA

Klikom na ikonu PDF će vam se otvoriti pripadajući dokument, a unutar dokumenta na linku možete vidjeti sliku navedenog problema.

Jeste li pronašli odgovor?