UPRAVLJANJE NEKRETNINOM

Upravljanje nekretninom prikazuje proviziju Sun Spalato agencije.

Klikom na "Rashode" zatim pod sekciju "Upravljanje nekretninom" otvara se prozor koji sadrži sve informacije vezane za proviziju agencije s uključenim PDV-om. Svaki mjesec prikazuje datum, status plaćanja, iznos te dokument u PDF formatu gdje se može vidjeti rekapitulacija za taj mjesec.

DETALJI OBRAČUNA

Klikom na ikonu PDF će vam se otvoriti pripadajući dokument.

Jeste li pronašli odgovor?