EVIDENCIJA PROMETA

Evidencija prometa sadrži sve račune izdane prema Sun Spalato agenciji kao i knjigu prometa. Klikom na sekciju "Administracija" zatim pod sekciju "Evidencija prometa" otvara se prozor koji sadrži sve kreirane evidencije prometa tokom godine.

DETALJI EVIDENCIJE PROMETA

Klikom na ikonu PDF će vam se otvoriti pripadajući dokument.

Jeste li pronašli odgovor?