UGOVORI

Sve ugovore potpisane s agencijom i obrtima možete u svakom trenutku pronaći klikom na sekciju  "Administracija", zatim pod sekciju "Ugovori". Svaki mjesec prikazuje naziv, datum, ugovor u PDF formatu te status koji prikazuje je li ugovor potpisan ili ne.

DETALJI UGOVORA

Klikom na ikonu PDF će vam se otvoriti pripadajući dokument.

Jeste li pronašli odgovor?