Kod registracije novog objekta potrebno je:

 • pripremiti objekt radi izlaska komisije na očevid (novi i postojeći objekt*):
  - Uvjeti za kategorije apartmana i kuće za odmor
  - Uvjeti za kategorije sobe i studio apartman

  *Objekt je postojeći, ako građevina ili dio građevine ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:
  1. da objekt ima ili je imao rješenje o vrsti i kategoriji kao postojeći objekt
  2. da je građevina izgrađena do 31. prosinca 2007. godine (bez obzira na namjenu, naknadnu rekonstrukciju ili dogradnju odnosno nadogradnju.)
  3. da objekt ima akt o legalizaciji nezakonito izgrađene građevine

  Objekt je novi, ako ne ispunjava prethodno navedene uvjete

 • dostaviti kopiju Rješenja o kategorizaciji, u roku od 8 dana od izdavanja, nadležnoj Poreznoj Upravi (Ulica Domovinskog rata 2, Split - Općina) i ispuniti RPO-1 obrazac radi upisa u Registar poreznih obveznika

 • kopiju Rješenja o kategorizaciji dostaviti u Turističku zajednicu grada Splita (Obala hrvatskog narodnog preporoda 9, Split - Riva) radi dobivanja Tan liste, Kućnog reda, GDPR-a, Obrasca za podnošenje prigovora potrošača i Naputak za uplatu boravišne pristojbe.

 • s kopijom Rješenja o kategorizaciji kupiti ploču za kategorizaciju i naljepnice sigurnosti (zabranjeno točenje alkohola, zabranjeno pušenje, exit).
  Gdje kupiti? Tramax d.o.o. (Mažuranićevo šetalište 26 i Ruđera Boškovića 15, Split), Binar d.o.o. (Livanjska 12 i Hrvatske Mornarice 1F, Split), Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, Split)

 • izraditi evakuacijski plan objekta uz priloženi tlocrt stana.
  Gdje kupiti? Tehničar maloprodaja d.o.o. (Gorička ulica 6, Split)

 • voditi brigu o pravovremenim uplatama boravišnih pristojbi prema terminskom planu predviđenom od strane Turističke zajednice

 • dostaviti podatke nadležnoj Poreznoj Upravi (prema prebivalištu iznajmljivača) posebni Obrazac TZ-2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu.
  NAPOMENA: Agencija Sunčani Split dostavlja podatke o ostvarenom prometu koji se upisuju u predmetni TZ-2 obrazac. Prema istima je potrebno izvršiti uplatu.

PUNOMOĆ
U slučaju da vlasnik nekretnine želi ovlastiti drugu osobu za primitak dohotka od iznajmljivanja i da poduzima sve radnje vezane za pružanje ugostiteljskih usluga u njegovoj nekretnini, to je moguće napraviti uz davanje punomoći koju je potrebno obavezno ovjeriti kod Javnog bilježnika. U tom slučaju, opunomoćeniku je omogućeno obavljanje svih poslova vezanih za kategorizaciju objekta, predavanja potrebne dokumentacije, potpisivanja Cesija i sl.

Primjer punomoći možete pronaći ovdje.

USLUGA KATEGORIZACIJE OBJEKTA 1.500,00 KN

Jeste li pronašli odgovor?