Turistička pristojba se plaća u mjesečnim obrocima, i to do kraja mjeseca za tekući mjesec. Fizička ili pravna osoba koja pruža usluge smještaja samo u dijelu poreznog razdoblja, npr. sezonalno 6 mjeseci, plaća članarinu u mjesečnim svotama koje se izračunaju dijeljenjem utvrđene obaveze za prošlu godinu s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. 

Pristojba se može platiti i u jednom obroku za čitavu godinu. Članarina turističkim zajednicama se plaća unaprijed na temelju podataka iz prošlog obračunskog razdoblja. Ukoliko članarinu pretplatite, utoliko u idućem obračunskom razdoblju možete tražiti povrat pretplaćenog iznosa ili odbiti pretplaćeni iznos od nove obračunate članarine. U slučaju da članarinu potplatite, odnosno da je novi obračun članarine u višem iznosu od akontacije koju ste platili tijekom prošle godine, navedenu razliku treba platiti u roku od 14 dana. 

Pristojba se može obračunati i na temelju prometa ostvarenoga u prethodnoj godini, a predaje se u Poreznu upravu do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

  • Adresa: Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split

  • Soba br. 10 - Protokol

  • U vlasničkom portalu preuzmite obrazac turističke pristojbe u sekciji Rashodi, Pristojbe, Turistička pristojba

Kako ispuniti nalog za plaćanje?

Prema odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08), članak 3. turistička članarina je obvezna za sve iznajmljivače i prateće djelatnosti u turizmu. 

Kako preuzeti svoj obrazac?

Ukoliko surađujete sa Sun Spalato agencijom, ispunjen TZ obrazac možete pronaći u Vlasničkom portalu u sekciji Rashodi - Pristojbe - Turistička Pristojba.

Kako izračunati iznos članarine TZ-u?

Potrebno je ispuniti obrazac TZ koji se ispunjava na način da se ukupni promet koji je evidentiran u Evidenciji o prometu množi sa stopom ovisno o razredu turističkog mjesta u koje spada iznajmljivač.

Turistička članarina se plaća prema razredu turističkog mjesta po slijedećim stopama:
SPLIT: 0,1615 %
SLATINE I STOBREČ: 0,1485 %
ŽRNOVNICA: 0,1292 %
KAMEN, SITNO GORNJE I SITNO DONJE, SRINJINE: 0,1162 %

Primjer popunjenog TZ Obrasca

Jeste li pronašli odgovor?