Sve račune vlasnika izdaje Sun Spalato agencija kao i Evidenciju prometa, koju na kraju godina predaje vlasniku.

Jeste li pronašli odgovor?