Vlasnički Portal

Sve o vlasničkom portalu i njegovim mogućnostima

Sun Spalato Agent avatar
24 članka u ovoj kolekciji
Napisao/laSun Spalato Agent
Rashodi

Online Turističke Agencije

Sekciju "OTA" pronađite prijavom na vlasnički portal Sun Spalato agencije
Sun Spalato Agent avatar
Napisao/la Sun Spalato Agent
Ažurirano prije više od tjedan dana

Upravljanje nekretninom

Sekciju "Upravljanje nekretninom" pronađite prijavom na vlasnički portal Sun Spalato agencije
Sun Spalato Agent avatar
Napisao/la Sun Spalato Agent
Ažurirano prije više od tjedan dana

Kartična Naplata

Sekciju "Kartična naplata" pronađite prijavom na vlasnički portal Sun Spalato agencije
Sun Spalato Agent avatar
Napisao/la Sun Spalato Agent
Ažurirano prije više od tjedan dana

Čišćenje

Račune čišćenja možete pronaći u Vlasničkom portalu
Sun Spalato Agent avatar
Napisao/la Sun Spalato Agent
Ažurirano prije više od tjedan dana

Dočekivanje

Račune dočekivanja možete pronaći u Vlasničkom portalu
Sun Spalato Agent avatar
Napisao/la Sun Spalato Agent
Ažurirano prije više od tjedan dana

Praonica

Račune praonice možete pronaći u Vlasničkom portalu
Sun Spalato Agent avatar
Napisao/la Sun Spalato Agent
Ažurirano prije više od tjedan dana

Održavanje

Sva održavanja nastala u objektu se mogu pronaći u Vlasničkom portalu
Sun Spalato Agent avatar
Napisao/la Sun Spalato Agent
Ažurirano prije više od tjedan dana

Štete

Sve štete nastale u objektu se mogu pronaći prijavom u Vlasnički portal
Sun Spalato Agent avatar
Napisao/la Sun Spalato Agent
Ažurirano prije više od tjedan dana

Režije

Unošenje režija jako je jednostavan proces i odvija se u samo par jedostavnih koraka
Sun Spalato Agent avatar
Napisao/la Sun Spalato Agent
Ažurirano prije više od tjedan dana

Pristojbe

Sve unesene pristojbe je moguće pronaći u Vlasničkom portalu
Sun Spalato Agent avatar
Napisao/la Sun Spalato Agent
Ažurirano prije više od tjedan dana