Händelserna i loggen är på engelska och här är några av orden som används.

Interior Alarm = Volymlarm. Det kan tillexempel vara en larmhändelse från ett rum.

Perimeter Alarm = Skallarm. Det kan tillexempel vara en detektion av skalskydd av ett fönster och dörr. Läs mer om skallarm här.

Tamper Alarm – Sabotagelarm. Det kan tillexempel vara en ett sabotagelarm på en larmkomponent. Det beror på att komponent har öppnats med våld av obehörig person eller med skruvmejsel för att till exempel byta batterier.

Control panel – Centralapparat

Super vision – Övervakning av detektorerna har brutits. Det kan tillexempel uppstå av att batteriet tagits ur från en detektor.

AC-fail – Strömmen har brutits till larmet . Den här händelsen kommer in i appen som ett larm och hamnar i vyn larm.

AC-restore – Strömmen är tillbaka .

Control Panel Low Battery – Batteriet i Centralapparaten är lågt


Hittade du svaret?