En larmhändelse är en händelser som skickas vidare från larmsystemet. Har kameradetektorn aktiverats så kommer bilderna att visas i appen. För snabb åtgärd kan funktionerna Väktare Standby eller Väktare Direkt och 112-funktion aktiveras.

En larmhändelse kan ha olika larmkaraktär. Här är de vanligaste larmhändelserna:


Inbrottslarm

Är det en kameradetektor som löser ut larmhändelsen så tar dessa vardera upp till tio bilder vid inbrott och brand (upp till sex bilder vid ett paniklarm). Bilderna laddas upp i användarens app. Är larmhändelsen från en magnet, glaskross, rörelsedetektor (IR) utan kamera så kommer larm- händelsen in i appen men utan några bilder.

Brandlarm

Vid händelse av brand kan denna snabbt bildverifieras med hjälp av kameror. Finns det kameror installerade så tar dessa vardera upp till sex bilder. Bilderna laddas upp i appen ihop med larmhändelsen.

Trygghetslarm / Paniklarm /Överfallslarm

Finns det kameror installerade så tar dessa vardera sex bilder. Bilderna laddas upp i användarens app.

Driftavbrott, tex strömavbrott

Vid strömavbrott får du reda på det. Händelsen skickas direkt till din telefon och du kan se den under vyn Larm. Klicka bara på pushmeddelanden så kommer du direkt dit.

Det skapas en larmhändelse när strömmen har brutits och sedan ytterligare en händelse när batteribackupen i larmsystemet tar slut. När strömmen är återställd visas detta i loggen. Det går att ställa in hur lång tid det ska ta innan larmhändelsen vid ett strömavbrott skickas till appen. Ibland går strömmen bara en kort stund och då kan det vara onödigt att få ett larm. Vill du ändra tiden så hör du bara av dig till oss så hjälper vi till med det.

AC-fail som är detsamma som strömavbrott kommer upp i appen när strömmen är bruten och AC-restore kommer upp när strömmen är tillbaka.

Hittade du svaret?