Batteri: CR 123A

OBS! Serviceläge krävs för larmsystem kopplat endast mot bemannad larmcentral. Har du Larmtjänst krävs det inte att larmsystemet sätts i Serviceläge.

  • Ta ner Rökdetektorn genom att vrida den moturs (till vänster).
  • Ta ur batteriet. Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation eller batterilåda.
  • Sätt i nytt batteri och se till att den röda brytaren hamnar under batteriet.
  • Sätt tillbaka Rökdetektorn genom att vrida den medurs (till höger).

Hittade du svaret?