Batteri: CR 123A

OBS! Serviceläge krävs för larmsystem kopplat endast mot bemannad larmcentral. Har du Larmtjänst krävs det inte att larmsystemet sätts i Serviceläge.

  • Lossa skruven på undersidan och lyft av framsidan av detektorn.
  • Lossa kretskortet genom att trycka upp den vita plastspärren.
  • Ta u batteriet. Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation eller batterilåda.

Sätt i nytt batteri. Tänk på polariteten.

batterilåda.

  • Sätt i nytt batteri. Tänk på polariteten.
  • Sätt tillbaka kretskortet i detektorn.
  • Sätt tillbaka framsidan av detektorn och skruva in skruven.

Hittade du svaret?