Har du en rökdetektor som behöver göras rent eller byta batteri. Det ska göras med jämna mellanrum. Bokar du en service så hjälper vår tekniker till med det. Vi rekommenderar att rökdetektorn med jämna mellanrum dammsugs eller görs rent med tryckluft.


Tjutande och pipande rökdetektor

  1. Plocka ner rökdetektorn - skruva åt vänster
  2. Ta ut batteriet

Tänk på att ett utlöst brandlarm måste avbrytas i appen

Vid brandlarm eller trygghetslarm måste väktaråtgärden alltid avbrytas i Svenska Alarms app.


Rengör rökdetektorn innan montering

  1. Dammsug rökdetektorn på baksida och runt plasthuset i de små facken. Det går också bra att använda tryckluft vilket våra tekniker gör när de utför service. 
  2. Om det behövs så byt batteri
  3. Montera tillbaks rökdetektorn - skruva åt höger

Rökdetektorn blinkar

Alla rökdetektorer blinkar med ett rött sken. För att uppfylla en hög säkerhetsnivå ska rökdetektorn blinka ungefär en gång i minuten. Det är en indikation på att den fungerar.

Har ni haft ett brandlarm så lyser, blinkar en rökdetektor som larmat mer intensivt. För att återställa brandlarmet:

  1. Gå till centralapparaten
  2. Klicka upprepade gånger på knappen som heter "ok" tills det står "klar"
  3. Larma på ditt larmsystem, låt det räkna ner hela vägen, och larma sedan av.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till info@SvenskaAlarm.se, eller ring oss på 0770-112060.

Hittade du svaret?