Larmutrustning

Batteribyte, koder och pålarmning

Niklas Hallden avatar Ernst Riesbeck avatar
17 artiklar i denna samling
Skrivet av Niklas Hallden och Ernst Riesbeck

Batteribyte

Välj på professionell hjälp eller att byta batteri själv
Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Batteribyte - Magnetkontakt

Så här byter du batteri i en magnetkontakt
Ernst Riesbeck avatar
Skrivet av Ernst Riesbeck
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Batteribyte - Kameradetektor

Så här byter du batteri i en kameradetektor
Ernst Riesbeck avatar
Skrivet av Ernst Riesbeck
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Rökdetektor

Rökdetektorn tjuter högt och kan ge ifrån sig en ett ljudande pip. Här tipsen på hur du kan skruva ner en tjutande rökdetektor.
Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Batteribyte - Utomhussiren

Ernst Riesbeck avatar
Skrivet av Ernst Riesbeck
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Batteribyte - Rörelsedetektor

Ernst Riesbeck avatar
Skrivet av Ernst Riesbeck
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Batteribyte - Rökdetektor

Ernst Riesbeck avatar
Skrivet av Ernst Riesbeck
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Batteribyte - Manöverpanel (Knappsats)

Ernst Riesbeck avatar
Skrivet av Ernst Riesbeck
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Batteribyte - Handsändare

Ernst Riesbeck avatar
Skrivet av Ernst Riesbeck
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Magnetkontakt – byta batteri och montera

Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Knappsats

Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Serviceläge - INNAN du byter batteri eller flyttar en larmdetektor

Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ändra användarkod

Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ta bort eller lägg till larmbricka

Larmbrickor, även kallat taggar, kan du snabbt och enkelt lägga till och ta bort.
Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ställ in tid och datum

Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Stäng av ljudet vid pålarmning

Volymen på ljudet går att justera och för dig som önskar så kan ljudet helt stängas av.
Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Till- och frånkoppling

Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterades för mer än en vecka sedan