Avbokning av starttid i appen

Vad gäller för bokningsägaren vid avbokning i appen?

Ola Zettervall avatar
Skrivet av Ola Zettervall
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Som bokningsägare av en starttid är du ansvarig för hela bokningen. När bokingsägaren avbokar tiden kommer följande fråga upp:

Som det står i bildtexten kan bokningsägaren inte enbart tabort sig själv från bokningen, utan har bara valet att tabort hela bokningen, dvs alla spelare som är inkluderade i bokningen, eller behöva bokningen.

Det bokaren kan göra är:

 1. Avboka samtliga spelare. Är det någon spelare i bokningen som ändå ska spela, får den spelaren lägga in en ny bokning.

 2. Ringa till klubben som hjälper till. Det klubben då får göra är:
  Kopiera spelarna i bokningen
  Avboka bokningen
  Lägga in en ny bokning
  Klistra in kopierade spelare
  Högerklicka på den nya bokningsägaren och göra den till bokningsägare
  Tabort den förra bokningsägaren.

Fick du svar på din fråga?