Voit tuoda Taimeriin asiakas- ja projektitiedot esimerkiksi edeltävästä järjestelmästä kätevästi Taimerin Excel-pohilla. Yritystietojen tuonti tapahtuu asetuksien kautta:  Asetukset – Pääkäyttäjän työkalut – Asiakastietojen tuonti.

Ennen asiakastietojen tuontia (Yritykset)  seuraavat asetukset tulee (vähintään) käydä läpi: 

 1. Käyttäjien syöttäminen Taimeriin 
 2. Yritystyypit
 3. Asiakkuusryhmät 

Käyttäjien syöttäminen Taimeriin (pakollinen):

Tässä vaiheessa viimeistään tulee syöttää kaikki käyttäjät Taimeriin.  Lue tästä ohje kuinka käyttäjä/käyttäjiä luodaan Taimeriin. 

Yritystyypit (pakollinen)

Taimerissa on oletuksena seuraavat yritysryhmät: Liidi, Kumppani, Kylmä ja Asiakas. Jos kyseiset yritysryhmät ovat hyvät, ei yritysryhmä asetuksiin tarvitse koskea.  

Jos yritysryhmiä halutaan muokata tai lisätä, voi pääkäyttäjä muokataan niitä asetuksien kautta. 

Yritysryhmien muokkaaminen / luominen

 1. Asetukset 
 2. Ohjelman asetukset 
 3. Yritys listauksen ryhmänimet. 

Asiakkuusryhmät (vaihtoehtoinen)

Asiakkaiden määrittely asiakkuusryhmiin

Jos käytössä on asiakkuusryhmät voidaan asiakastietojen tuontivaiheessa määritellä mihin ryhmään asiakas kuuluu:

 • Taimeriin voidaan luoda asiakkuusryhmiä asiakastietojen tuonnin yhteydessä. Asiakkaat voidaan jakaa asiakkuusryhmiin myös jälkikäteen manuaalisesti. 
 • Asiakkuusryhmä voi olla esimerkiksi henkilön (Matti Meikäläisen asiakkuusryhmä) tai toimipisteen nimi (Helsingin asiakkuusryhmä). 
 • Miksi luoda asiakkuusryhmät? Asiakkuusryhmät on yksi hakukriteeri esimerkiksi raporteissa. Asiakkuusryhmien kautta pystytään tarkastelemaan esimerkiksi myyntiä tai projektien määrää.  

Määrittele asiakkuusryhmät Taimerissa:

 1. Valitse Asetukset
 2. Valitse Tunnisteet ja luokittelutekijät
 3. Syötä Asiakkuusryhmät

Muista Tallentaa muutokset

Asiakastietojen tuonti Taimeriin

Asiakkaat (Yritykset) voidaan tuoda Taimeriin, kun tarvittavat asetukset ovat Taimerissa kunnossa: 

 1. Taimeriin on syötetty käyttäjät (Pakollinen)
 2. Yritystyyppi -asetukset on käyty läpi ja tehty tarvittavat muutokset (Pakollinen)
 3. Taimeriin on luotu asiakkuusryhmät, jos asiakkuusryhmät ovat ollut käytössä tai halutaan ottaa käyttöön (Vapaaehtoinen)
 4. Luotu Excelit ohjeiden mukaisesti (asiakasryhmittäin ja asiakavastaavittain) (Pakollinen)

Asiakastietojen tuonti Taimeriin tapahtuu asetuksien kautta: Asetukset – Pääkäyttäjän työkalut – Asiakastietojen tuonti.  

Asiakastietojen (Yritykset) tuonnissa on viisi vaihetta: 

1 .Lue ohjeet tarkasti: Lataa ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. 

2. Syötä asiakastietosi Excel -pohjaan ohjeiden mukaisesti. 

3. Syötä Excel -tiedosto / tiedostot Taimeriin painamalla Valitse tiedosto -nappia

4. Valitse pudostusvalikosta:

 • Yritystyyppi: Mihin yritystyyppiin asiakkaat kuuluvat (Taimerissa oletustyypit ovat  Liidi, Kumppani, Kylmä ja Asiakas)
 • Asiakkuusryhmä: Jos asikkuusryhmät on luotu, valitse oikea asiakkuusryhmä.
 • Asiakkuusjohtaja: Valitse asiakkuusjohtaja. 

5. Tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein ja syötettävät tiedot kohdistuvat oikeaan otsikkoon (Y-tunnus, Yritys, Osoite jne.) ja paina Tuo Tiedosto

Did this answer your question?