Mnozí z vás mají v Teamiu desítky i stovky uživatelů, kteří zastávají různé role (např. Náborář, Liniový manažer, apod.). Spravovat jejich přístupy už tak není práce pro jednoho. Ve všech placených edicích Teamia může hlavní uživatel udělit přídavnou roli Správce uživatelů kterémukoliv uživateli s rolí HR manažer.

Tuto roli lze snadno nastavit ve Správě uživatelů, stačí ji jen zaškrtnout. Od té chvíle se do správy uživatelů tito uživatelé dostanou také a můžou v ní provádět veškeré změny nad všemi uživateli včetně nastavení role Správce uživatelů.

Výjimkou je role hlavního uživatele, kterou může změnit jen on sám. Jeho práva tudíž nadále zůstávají pouze jemu, dokud je sám nepředá.

Díky přídavné roli Správce uživatelů už nemusí mít na starost správu uživatelských rolí jen jeden člověk ve firmě.

Správce uživatelů v hlavních bodech

  • Pouze u role HR manažer.
  • Má přístup do Správy uživatelů.
  • Může vytvářet, měnit nebo mazat jiné uživatele.
  • Odebraním role Správce uživatelů už příště nevidí v menu nabídku Správa uživatelů.

Podrobnější návod pro Hlavního uživatele

Hlavní uživatel jako jediný může ve všech placených verzích Teamia přidělit uživateli s rolí HR manažer také přídavnou roli Správce uživatelů.

1. Klikněte na Nastavení účtu, které se nachází v pravém vrchním rohu prohlížeče.

2. V detailu Nastavení účtu klikněte v levém sloupci na Správa uživatelů.

3. Vyberte kolegu ze seznamu jmen, který má roli HR manažer a kterému současně chcete udělit přídavnou roli Správce uživatelů. Klikněte na vybrané jméno.

4. V detailu vašeho kolegy naleznete ve spodní části stránky sekci Role a pravomoci uživatele. Klikněte na Změnit pravomoc uživatele.

5. V okně Změna role a pravomocí uživatele zaškrtněte Správce uživatelů. Následně klikněte na tlačítko Uložit změnu.

Našli jste odpověď?