Ze všech běžných, typicky ve formátu pdf či doc(x), i méně běžných příloh, dokážeme rozpoznat a předvyplnit tyto údaje:

  • jméno

  • příjmení

  • e-mail

  • telefon

Jméno uchazeče zobrazíme rovnou v levém sloupci ve výpisu Došlých zpráv.

Na základě těchto důležitých údajů rozpoznáme uchazeče a současně ověříme, zda se jedná:

  • o nového uchazeče

  • nebo již existujícího uchazeče (který v minulosti např. reagoval na inzerát)

Díky tomu nevytváříme duplicity.

Našli jste odpověď?