Vytvoření uchazeče v Inboxu

Při otevření zprávy v Inboxu vidíte text e-mailu a můžete si zobrazit i náhledy všech příloh. Můžete si také zkontrolovat a případně upravit či doplnit předvyplněné údaje.

Nejčastěji se setkáte s následujícími třemi typy zpracování zpráv:

Jméno jsme nerozpoznali

Pokud jsme jméno nerozpoznali, snadno všechny informace můžete k uchazeči doplnit sami.

Jméno uchazeče jsme nerozpoznali. 

Rozpoznali jsme údaje nového uchazeče

U nového uchazeče předvyplníme dostupné údaje a nabídneme možnost Co s uchazečem udělat:

  • přiřadit do náboru

  • uložit do databáze uchazečů (budovat Talent Pool)

Ukázka rozpoznání nového uchazeče, ověření správnosti předvyplněných údajů, jeho přiřazení k náboru a odeslání žádosti o souhlas zaměstnavateli.

Rozpoznali jsme údaje existujícího uchazeče

Pokud Teamio uchazeče, jehož CV přijde do Inboxu, již eviduje, informuje vás o tom při otevření zprávy v Inboxu. Potvrdíte, že skutečně chcete zprávu se všemi přílohami uložit k již existujícímu uchazeči. Pokud si však nejste jisti, po kliku na Chci vidět víc se vám zobrazí poslední reakce, poznámka nebo štítky uchazeče.

Upozornění na možnou duplicitu

Když se nejedná o stejného uchazeče, máte možnost zaškrtnout, že je to někdo jiný a vyplnit jeho údaje, se kterými založíme nového uchazeče.

Uchazeče je možné přiřadit pouze k náboru Aktivnímu nebo Pozastavenému. Posledním krokem je vybrání zdroje, odkud se vám uchazeč přihlásil (např. LinkedIn).

Ukázka snadného ověření správného rozpoznání existujícího uchazeče a jeho přiřazení k vystavené pozici.

V Historii aktivit uchazeče najdete vše, včetně původního textu zprávy v Inboxu, zdroje uchazeče, data uložení i přílohy.

Detail aktivity v Historii na Detailu reakce

Tip: Uchazeči z Inboxu, kteří byli uloženi k pozicím nebo do databáze, zůstávají v Teamiu po dobu 6 měsíců, protože jde o zpracování osobních údajů na základě účelu.
Při ukládání uchazeče z Inboxu se ve formuláři zobrazuje hláška, že uchazeč bude v Teamiu půl roku. Navíc vás nabádáme, abyste uchazeči dali nějakým způsobem vědet, že s ním pracujete. A to buď pomocí ručního vložení souhlasu nebo zasláním
žádosti o souhlas pro zaměstnavatele.

Našli jste odpověď?