Máte uchazeče v Inboxu a potřebujete je zpracovat - přiřadit k pozici, uložit do databáze nebo smazat.

Jak na to?

V Inboxu vidím datum zaslaného CV, kdo si jej tam zaslal, předmět mailu a jméno uchazeče. Uchazeče zpracujeme tím, že klikneme na jeho jméno. Jako příloha se vám automaticky uloží tělo mailu a také přiložené CV.

Můžete si zobrazit i náhledy všech příloh a můžete si také zkontrolovat a případně upravit či doplnit předvyplněné údaje. Teamio automaticky sice přečte údaje o uchazeči a usnadní vám práci, že kolonky vyplní, ale určitě je dobré raději tyto údaje překontrolovat.

Nejčastěji se setkáte s následujícími 3 typy zpracování zpráv:

1. Jméno jsme nerozpoznali

Pokud jsme jméno nerozpoznali, snadno všechny informace můžete k uchazeči doplnit sami.

2. Rozpoznali jsme údaje nového uchazeče

Ze všech běžných (typicky ve formátu pdf či doc(x)), i méně běžných příloh, dokážeme rozpoznat a předvyplnit tyto údaje:

  • jméno

  • příjmení

  • e-mail

  • telefon

U nového uchazeče tedy předvyplníme dostupné údaje a nabídneme možnost Co s uchazečem udělat:

3. Rozpoznali jsme údaje existujícího uchazeče

Pokud Teamio uchazeče, jehož CV přijde do Inboxu, již eviduje, informuje vás o tom při otevření zprávy v Inboxu. Potvrdíte, že skutečně chcete zprávu se všemi přílohami uložit k již existujícímu uchazeči. Pokud si však nejste jisti, po kliku na Chci vidět víc se vám zobrazí poslední reakce, poznámka nebo štítky uchazeče.

Když se nejedná o stejného uchazeče, máte možnost zaškrtnout, že je to někdo jiný a vyplnit jeho údaje, se kterými založíme nového uchazeče.

V Historii aktivit uchazeče najdete vše, včetně původního textu zprávy v Inboxu, zdroje uchazeče, data uložení a také přílohy.


TIP: Uchazeči z Inboxu, kteří byli uloženi k pozicím nebo do databáze, zůstávají v Teamiu po dobu 6 měsíců, protože jde o zpracování osobních údajů na základě účelu.
Při ukládání uchazeče z Inboxu se ve formuláři zobrazuje hláška, že uchazeč bude v Teamiu půl roku. Navíc vás nabádáme, abyste uchazeči dali nějakým způsobem vědet, že s ním pracujete. A to buď pomocí ručního vložení souhlasu nebo zasláním žádosti o souhlas pro zaměstnavatele.


Mazání zpráv

Po uložení uchazeče se zpráva z Inboxu automaticky smaže a přesune do koše. Zprávy, které už nepotřebujete nebo se do schránky dostaly omylem můžete jednoduše smazat i ručně. Buď jednu po druhé, nebo více zpráv najednou. Smazané zprávy se přesunou do koše. Pokud máte koš prázdný, není viditelný, vidíte ho poze tehdy, pokud v něm něco je.

Zprávy můžete odstranit hromadně nebo každou zvlášť.

V koši jde zprávy smazat definitivně, nebo v případě omylem smazané zprávy opět obnovit do Inboxu. Lze i vysypat naráz celý koš. Do koše také rovnou spadnou e-maily, které Teamio vyhodnotí a označí jako spam.

Našli jste odpověď?