V Teamiu nyní můžete hledat životopisy v databázi Jobs.cz a Prace.cz podle jazykových úrovní. Nejprve vyberte požadovaný jazyk.

 

Po vybrání jazyka se vám zobrazí možnost zvolit si požadovanou úroveň jazyka, kterou můžete nastavit na konkrétní hodnotu nebo rozmezí.

Přidávejte jakékoliv množství jazyků. Výsledky budou zahrnovat vždy všechny současně vybrané jazyky.

Přidaný jazyk odeberete kliknutím na křížek v pravém horním rohu.

Rozšířené hledání podle jazyků

Při volbě více jazyků najdete zaškrtávátko, kterým můžete vybrat, zda uchazeč splňuje alespoň jeden ze zvolených jazyků nebo všechny.

Našli jste odpověď?