Jak zadává místo pracoviště kandidát?

V představě o hledané práci kandidát musí vybrat  místo, kde by chtěl pracovat. Musí vybrat nejméně jednu, nicméně umožňujeme zvolit i více lokalit. K vybrané obci si může volit okruh kilometrů, kam je ochoten dojíždět. Nedovolujeme zadat celý okres, kraj nebo Českou republiku, aby výsledky hledání byly co možná nejpřesnější.

Podle jaké lokality v databázi hledat?

Při hledání doporučujeme zadat konkrétní obec a zvolit akceptovatelnou vzdálenost. Zadání okresu nebo kraje je možné, ale vzhledem k typu údajů, které máme od uchazečů, nemusí dané lokality po vyhledání přesně sedět.

Ruční hledání nijak nezohledňuje bydliště kandidáta, jehož vyplnění je v CV pro kandidáta nepovinné. Stejně tak nezohledňuje při hledání skutečnost, zda kandidát v CV zaškrtl, že by zvážil dojíždění v případě zajímavé nabídky.

Zadání více lokalit naráz v tuto chvíli Teamio neumožňuje, doporučujeme provést váš dotaz na víckrát. Aby to bylo rychlejší můžete k tomu využít automatického uložení posledního dotazu pod formulářem hledání a pouze změnit lokalitu.

Výsledky hledání

Zvolený region je ve výsledcích upřednostňován, není však naprosto striktní. Při zobrazování výsledků kombinujeme různá kritéria a vzájemně je porovnáváme. Může se tudíž stát, že kandidát zvolil mírně odlišnou lokalitu (sousední okres nebo kraj) ale jeho CV odpovídá celkovému dotazu přes klíčové slovo nebo obor. Takovýto životopis dostane v systému vyšší hodnocení a může se dostat do vašich výsledků. Vycházíme přitom z toho, že striktní omezení podle kraje nebo okresu stejně nezohledňuje např. dojezdnost do místa pracoviště.

Našli jste odpověď?