Tip: Personalista a Manažer Jobotu může být tatáž osoba ve firmě. Manažer Jobotu má však velký přesah do marketingu ve firmě. Doporučujeme při implementaci Jobotu do firmy promyslet, zda má personalista, který obstarává celý nábor, kapacitu zajišťovat i propagaci doporučování mezi zaměstnanci ve firmě.


Našli jste odpověď?