Každý první den v měsící zasíláme stručný report všem doporučujícím zaměstnancům, kteří:

  1. v uplynulém měsíci sdíleli alespoň jednu pozici a současně mají alespoň jedno zobrazení detailu nasdílené pozice.

  2. Část textu týkající se již doporučených uchazečů se v reportu zobrazí pouze v případě, že zaměstnanec má alespoň 3 doporučené uchazeče.

Našli jste odpověď?