Každý první den v měsíci zasíláme stručný report všem doporučujícím zaměstnancům, kteří:

  1. V uplynulém měsíci sdíleli alespoň jednu pozici a současně mají alespoň jedno zobrazení detailu sdílené pozice.

  2. Část textu týkající se již doporučených uchazečů se v reportu zobrazí pouze v případě, že zaměstnanec má alespoň 3 doporučené uchazeče.

Našli jste odpověď?