Přejít na Teamio

V rámci spolupráce mnozí z vás dosud nezapojovali v Teamiu některé kolegy, například regionální manažery, protože jim nestačila role liniový manažer, která slouží pouze k hodnocení uchazečů. Zároveň u jiných rolí nebylo dobře možné omezit čerpání placených služeb, typicky vystavení inzerátu či odkrytí uchazeče z databáze.

V roli Náborář, který nemůže utrácet, může uživatel nejen vidět uchazeče, ale také s nimi komunikovat, měnit jejich stav atd., aniž by mohl čerpat placené služby.

Jak to funguje?

Uživatel s rolí Náborář, který nemůže utrácet může inzerát pouze rozpracovat, ale ne ho přímo vystavit. Dostane se tedy při vystavování pozice pouze do 2. kroku a pozici může uložit do rozpracovaných pro kolegu, který inzerát vystaví. Samotné vystavení inzerátu pak máte za pár vteřin a výdaje za inzerci jsou plně pod vaší kontrolou.

Podobně v databázi životopisů Jobs.cz si může uživatel s touto rolí vyhledat zajímavé kandidáty a zkopírovat jejich ID a následně požádat kolegu (který může odkrývat) o jejich odkrytí.

Jak tuto roli uživateli přiřadit?

Přiřadit roli Náborář, který nemůže utrácet může Hlavní uživatel nebo HR manažer s rozšířenou rolí o správu uživatelů.

V Nastavení přes možnost Správa uživatelů stačí pak najít uživatele, kterému chcete roli změnit a nebo přes možnost Nový uživatel založit uživatele nově s touto rolí.

Změna role uživatele

Pokud tedy chcete změnit přístu již existujícímu uživateli, stačí si ho najít v seznamu uživatelů a u jeho jména přes tři tečky vybrat možnost Upravit přístup.

V dalším kroku pak klikněte na možnost Změnit pravomoce uživatele.

Otevřeme se vám okno se všemi dostupnými rolemi. Vyberete tedy možnost náborář a odškrtnete, že nechcete, aby měl možnost utrácet.

Pak už stačí jen změnu role potvrdit a uživateli se po přihlášení do Teamia role automaticky změní.

Nový uživatel

V případě nového uživatele ve Správě uživatelů zvolíte možnost Nový uživatel.

V dalším kroku vyplníte potřebné údaje o uživateli a vyberete roli Náborář a opět odškrtnete, že nechcete, aby měl možnost utrácet.

Dostali jste odpověď na svou otázku?