Kørselsfakturering
Peter Thornton avatar
Skrevet af Peter Thornton
Opdateret over en uge siden

Når kørselsfakturering skal opsættes, starter du med at indsætte transport kostpris pr. km og transport sats pr. km i Fakturering fanen under Organisationsindstillinger.

(Se eventuelt artikel om administrativ igangsætning af kørsel:  http://support.timeview.dk/da/articles/3919905-korsel-administrativ-igangsaetning ).

Med disse satser indsat, kan TimeView i fremtiden selv udregne kørselssatser til fakturaen. Herudover, vil omkostningen til transporten også indgå i igangværende, samt i dækninsbidraget, på den enkelte registrering.

Efterfølgende vil du kunne se de forskellige satser på Fakturalinier fanen (se understregede), hvor Transport er de totale kilometre ganget med den specificerede sats.

Den Faktiske kostpris er kostprisen på timerne, plus udlæg plus kostpris på transport (lig med kostpris per kilometer ganget med antal kilometer), og Beregnet pris er den samlede foreslåede salgspris.

Den endelig faktura vil se således ud. Her har du mulighed for at se i teksten hvor mange kilometre i alt som det er at der bliver faktureret for, og hvad satsen er for den individuelle kilometer.

Husk at Kunder igangværende listen bliver påvirket af transporten (Opr. produktionsværdi er de registrerede timer ganget med satsen).

Besvarede dette dit spørgsmål?