Alle samlinger
Generelt
Ofte stillede spørgsmål
Hvad betyder rækken ”andre kunder” i planlægningsoversigten?
Hvad betyder rækken ”andre kunder” i planlægningsoversigten?
Peter Thornton avatar
Skrevet af Peter Thornton
Opdateret over en uge siden

Du får vist rækken ”andre kunder”, når der er planlagt timer, der falder udenfor det, du har valgt at få vist med dine filter-indstillinger.

Eksempel:

Nedenfor er vist planlægning med 3 forskellige filter-indstillinger for brugeren ”Brian” for periden 1/4 – 30/6 2015.

  • I billede 1 er filteret sat til at vise opgaver med status ”oprettet og påbegyndt”. Som det fremgår er der en række med ”andre kunder”. Ser vi på maj kan vi se at ”andre kunder” udgør 111 timer og at de totale timer udgør 128 timer. Summen af de planlagte timer er 17 timer.

  • I billede 2 er filteret sat til at vise opgaver med status ”afsluttet, godkendt og afvist”. Som det fremgår er der også her en række med ”andre kunder”. Ser vi igen på maj kan vi se at ”andre kunder” nu udgør 17 timer, men at de totale timer stadig udgør 128 timer.Dette skyldes at ”andre kunder” viser de timer der falder udenfor filterindstillingerne og da filtrene i billede 1 og 2 er ”modsat” hinanden bliver de viste timer det også.Læg mærke til at de 111 timer fra ”andre kunder” på billede 1 nu er de 111 timer der er vist planlagt på kunder i planlægningen mens de 17 timer der var planlagt på de forskellige kunder på billede 1 nu er vist som ”andre kunder” på billede 2.

  • I billede 3 er filteret sat til at alle typer af opgaver vises. Dvs alle opgaver med status ”oprettet, påbegyndt, afsluttet, godkendt og afvist”. Derfor er der ikke længere nogen række med ”andre kunder” fordi ingen opgaver falder udenfor de angivne filterindstillinger. Læg mærke til at de totale timer stadig er 128 i maj måned.

Besvarede dette dit spørgsmål?