Med den nye ferielov overgår vi til samtidighedsferie.

TimeView beregner derfor feriesaldoen hver måned.

Du sætter ferieoptjeningen op som normalt - dvs. 15.416666 time pr. måned ved 5 ugers ferie på 37 timers arbejdsuge osv.

Herefter skal dine ferieopgaver sættes i system - således:

Øverst er miniferien: Optjeningsperiode er i parantes - dvs. fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 - og den afholdes fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Midterst er Indefrysningen - dvs. Ingen tidsregistreringer på den. Optjening 1. september 2019 til 31. august 2020 - uden egentlig afholdelse - derfor kun en dag.

Nederst er det nye egentlige ferieår - optjening 1. september 2020 til 31. august 2021 med afholdelse fra 1. september (her dog sat til 1. oktober fordi man nok lige skal samle lidt op før man kan holde fri) - og husk at afholdelsen går helt frem til 31. december 2021 - så man fremover i perioden fra september til december faktisk kan afholde ferie af gammelt år og ny-opsparet ferie.

Sæt din ferieopgave rigtigt op!
Hvis du er i tvivl om hvilke felter på ferieopgaven der sætter hvilke datoer - kan du læse mere her:
http://support.timeview.dk/da/articles/3742168-ferie-feriefridag-og-afspadsering

Fandt du dit svar?