Udarbejdelse af release notes sker for at give vores brugere en liste med informationer omkring rettelser fra seneste frigivelse. Selvom program numrene kan springe fra x.11 til x.14 (eksempel) - så er alle punkter mellem 11 og 14 med i beskrivelsen.

Enhver rettelse som er foretaget i programmet er med på listen.

Et punkt til en rettelse bliver til som et brugerønske - eller en fejl - eller en uhensigtsmæssighed som bliver konstateret. Hvis der er tale om en fejl vil TimeSolutions altid foretage aftestning og først og dernæst oprette en sag i vores programmerings software.

En sådan oprettelse har et unikt nummer - og det nummer bliver altid vist i første kolonne af releasenotes - så det giver en entydig reference. Således ser releasenotes ud i Word når de sendes ud til kunder.

Fandt du dit svar?