Alle samlinger
Release notes
Om Release notes
Release notes - generel information
Release notes - generel information
Asbjørn Riise avatar
Skrevet af Asbjørn Riise
Opdateret over en uge siden

Udarbejdelse af release notes sker for at give vores brugere en liste med informationer omkring rettelser fra seneste frigivelse. Selvom program numrene kan springe fra x.11 til x.14 (eksempel) - så er alle punkter mellem 11 og 14 med i beskrivelsen.

Enhver rettelse som er foretaget i programmet er med på listen.

Et punkt til en rettelse bliver til som et brugerønske - eller en fejl - eller en uhensigtsmæssighed som bliver konstateret. Hvis der er tale om en fejl vil TimeSolutions altid foretage aftestning og først og dernæst oprette en sag i vores programmerings software.

En sådan oprettelse har et unikt nummer - og det nummer bliver altid vist i første kolonne af releasenotes - så det giver en entydig reference. Således ser releasenotes ud i Word når de sendes ud til kunder.

Besvarede dette dit spørgsmål?