Alle samlinger
2. Kunder
2.07 Fanen-information
2.07 Fanen-information
J
Skrevet af Janus Rosholm
Opdateret over en uge siden

Kundens informationsfane er indelt i 4 felter som er internet, diverse, forvaltning og revision.

Under internet feltet kan du angive email, post-domæne, hjemmeside og anden kontakt info.

I diverse feltet er det muligt at skrive fritekst som angives at være relevant for kunden.

I forvaltning kan der angives branchekode og kommune.

Under revision kan der angives bogføringssystem, forud betalt skat, lønsum, skat deadline, moms interval, tastselv kode og regnskabs afslutning.

Link til video:

Besvarede dette dit spørgsmål?