I bunden af denne artikel giver vi dig et nemt overblik over de funktioner, som produktsynkroniseringen kan og ikke kan levere.

1. For at slå produktsynkronisering til og fra gå til E-conomic menupunktet under App Store top menuen.

2. Når du er kommet ind under e-conomic menuen gå da til Settings fanebladet og sørg for at klikke af i boksen ved siden af Product settings, hvor der står "Syncronize Traede products with e-conomic?"

3. Når først du har slået denne indstilling til, så vil produkter, der er tilføjet til Traede automatisk synkronisere med e-conomic i real-time. Dette gør det langt simplere at holde begge platforme opdateret og det er med til yderligere at styrke integrationen mellem Traede og e-conomic.

4. Hvis du specifikt skal lave ændringer til et produkt i Traede, så skal du blot huske at trykke ✓Save efter du har lavet dine ændringer, da de ellers ikke vil blive skubbet til e-conomic.

Produktsynkroniseringens funktioner:

  • Ændringer lavet på produkter skubbes over til e-conomic med det samme
  • Nye produkter skubbes over til e-conomic med det samme
  • Importerede produkter skubbes over til e-conomic med det samme

Produktsynkroniseringens begrænsninger:

  • Du kan ikke opdatere Item Number eller SKU (Varenummer i e-conomic)
  • Allerede eksisterende produkter i Traede skubbes ikke over til e-conomic (kun aktuelt i det indstillingen slås til)
  • Skulle du vælge at slette et produkt i Traede så vil det ikke blive slettet i e-conomic
Did this answer your question?