Send en anmodning om Krypteringsnøgle til HAN-modul inkl. dit målernummer til

Radius: kundesupport@radiuselnet.dk

Nord Energi Net: info@nordenergi.dk

Her er loven vedr. for HAN modul:

I medfør af § 22, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, som ændret ved lov nr. 622 af 11. juni 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 92:
Eksterne enheder
§ 5. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til måleren og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 3.
Stk. 2. Overførsel af målte data skal være sikret via kryptering eller lignende.
Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Netvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger.

Fandt du dit svar?