For at åbne op for HAN-porten i din el-måler, skal du bestille en krypteringsnøgle fra dit netselskab.

Processen afhænger af, hvilket netselskab du er tilknyttet, men her er oplysningerne til Radius og Nord Energi Net.

Radius

kundesupport@radiuselnet.dk

Nord Energi Net

info@nordenergi.dk

Her er loven vedr. for HAN modul:

I medfør af § 22, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, som ændret ved lov nr. 622 af 11. juni 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 92:
Eksterne enheder
§ 5. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til måleren og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 3.
Stk. 2. Overførsel af målte data skal være sikret via kryptering eller lignende.
Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Netvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger.

Fandt du dit svar?