Alle samlinger
Andet ?
Hvad er Local Battery?
Hvad er Local Battery?
Benjamin Westh avatar
Skrevet af Benjamin Westh
Opdateret over en uge siden

Hvad handler Local Battery projektet om?

Ud over villavejene, så handler det om vores fælles, grønne fremtid. I et pilotprojekt tester True Energy og Radius elbilers evne til at fungere som backup i elnettet og begrænse behovet for dyre, forstyrrende udbygninger.

Smart grid i stedet for dyre anlægsprojekter

I pilotprojektet tester True Energy og elnetselskabet Radius nye måder at bruge det eksisterende elnet på en smart måde ved at tænke elbiler ind i ligningen. Det kan spare os for at skulle udbygge eksisterende kapacitet – hvilket kræver store anlægsprojekter, opgravning af veje overalt i landet, og store offentlige budgetter.

Besvarede dette dit spørgsmål?