Hvad handler Local Battery projektet om?

Ud over villavejene, så handler det om vores fælles, grønne fremtid. I et pilotprojekt tester True Energy og Radius elbilers evne til at fungere som backup i elnettet og begrænse behovet for dyre, forstyrrende udbygninger.

Smart grid i stedet for dyre anlægsprojekter

I pilotprojektet tester True Energy og elnetselskabet Radius nye måder at bruge det eksisterende elnet på en smart måde ved at tænke elbiler ind i ligningen. Det kan spare os for at skulle udbygge eksisterende kapacitet – hvilket kræver store anlægsprojekter, opgravning af veje overalt i landet, og store offentlige budgetter.

Besvarede dette dit spørgsmål?