Både spotprisen (prisen for el) og tariffer (prisen for transport af el) kan indgå i beregningsgrundlaget, når de billigste timers opladning planlægges.

SmartCharge tager højde for tariffen

Tariffen er højest i perioder med spidsbelastning, defineret som oktober til marts mellem kl. 17-20 alle dage.

I App’en kan man tilvælge, at tariffen indregnes i strømprisen, således at SmartCharge automatisk bliver planlagt til de billigste timer pba. både spotpris og tarif.

Hvilken tarif indregnes?

I App’en indregnes c-tarif, som er gældende for almindelige forbrugere.

Tariffen er forskellig fra netselskab til netselskab. Netselskabet fastsættes automatisk med udgangspunkt i ladeboksens geografiske placering. Hvis du ikke har en ladeboks oprettet i App’en, kan du selv vælge netselskab i App’en.

Hvis du er i tvivl om, hvilket netselskab du hører til, så tjek her: https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

App’en bruger de tariffer, som de enkelte netselskaber har indmeldt til Energinet Dataservice.

Hvor det ikke er muligt at få adgang til data om tariffer via ovenstående service anvendes default værdier:

  • 0,45 kr/kWh i spidsbelastningen (kl. 17-20 oktober til marts alle dage)

  • 0,14 kr/kWh på andre tidspunkter (alle andre tidspunkter)

Bemærk, at en tarif godt kan være 0 kr/kWh.

Hvor i App’en kan man se tariffen?

Når du har oprettet din ladeboks, så vil den indtastede adresse automatisk ligge til grund for, hvilket netselskab der vælges, og deraf hvilke tariffer der vises i appen.

Hvad er tarif?

En del af din elregning består af udgifter til netselskabet, der er ansvarlig for at transportere strøm ud i stikkontakten. Netselskabet ejer elkablerne i området, hvor du bor. Du kan ikke selv vælge netselskab. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du hører til.

Prisen, du som elforbruger betaler for at få transporteret en kilowatt-time (kWh) strøm ud i stikkontakten, kaldes ”tariffen”. Udover tariffen pr. kWh, betales du også et månedligt abonnement til dit netselskab.

Du kan læse mere om strømprisen i appen her.

OBS!

“Vores Elnet” står som øverste netselskab, når der på Explorer-siden skal vælges netselskab. Derfor vælges den som default - og derfor er den valgt til alle som default, eftersom Tariffer er slået til som default. Dette er under ændring.

Fandt du dit svar?