De makkelijkste manier in België:

Het is raadzaam om in uw onkostendeclaratie alle kleine onkosten of die waarvan de btw niet terugvorderbaar is, te verzamelen. Behandel het declaratierapport dan precies zoals een aankoopfactuur.

\Waarom is dit de beste manier?

Ten eerste, als u 10 tickets per maand ophaalt, voert u in een onkostendeclaratie 1 factuur in plaats van 10 facturen in ... Het maakt een groot verschil aan het einde van het jaar.

Ten tweede: als u uitgaven met uw eigen bankpas of contant betaalt, verspilt u geen uren meer aan het afstemmen van banktransacties.

Hoe kan ik de kosten opsplitsen?

De kosten in de onkostendeclaraties moeten soms over verschillende rekeningen worden verdeeld.

U koppelt de uitgavencategorieën aan een boekhoudkundige rekening. U kunt de details dan kopiëren, of beter nog, de onkostennota exporteren naar de rekeningen.

Heb je het antwoord gevonden?