TwinnTax Bot waarschuwt u wanneer een van uw klanten een openstaand saldo (positief of negatief) heeft ten gunste van de administratie.

De bedrijven worden dagelijks op de hoogte gehouden.

Individuen worden elke 7 dagen bijgewerkt.

Hier zijn de soorten schulden die worden ondersteund:

OTHER_NF_FEE_180B = Niet fiscale schuld

PENAL_FINE = Penale boete

OTHER_NF_FEE_480 = Niet fiscale schuld

REGISTRATION_FEE = Registratiekosten

WITHHOLDING_TAX = Roerende voorheffing

DEBT_OTHER_COUNTRY = Buitenlandse schuld

DEBT_CUSTOMS = Schuld bij douane

INHERITANCE_TAX = Successie

ALIMENTARY_DEBT = Debet alimentatie

VALUE_ADDED_TAX = BTW

DIRECT_TAXES = Directe belastingen

VEHICLE_ROAD_TAX = Verkeersbelasting

GAMBLING_AND_BETTING_TAXES = Taks op spelen en weddenschappen

AUTOMATIC_ENTERTAINMENT_DEVICES_TAX = Taks op automatische ontspanningstoestellen

REAL_ESTATE_WITHHOLDING_TAX = Onroerende voorheffing

INCOME_TAX_COMPANY = Vennootschapsbelasting

INCOME_TAX_NATURAL_PERSONS = Personenbelasting

WITHHOLDING_TAX_ON_INCOME = Bedrijfsvoorheffing

INCOME_TAX_MORAL_PERSONS = Rechtspersonenbelasting

ADMINISTRATIVE_FINE = Administratieve boete

EXCISE_COMPENSATING_TAX = Accijnscompenserende belasting

TAX_NON_RESIDENT_NATURAL_PERSONS = Belasting niet-inwoners voor natuurlijke personen

TAX_NON_RESIDENT_COMPANY = Belasting niet-inwoners voor

vennootschapsbelasting

SEIZURE_TRANSFER = Beslag en overdracht

SOCIAL_SECURITY_DEBIT = Schuld socialezekerheid

NAME_MODIFICATION = Naamsverandering

NATIONALITY_MODIFICATION = Nationaliteitsaanvraag

Heb je het antwoord gevonden?