Vi leverer vores tjenester uden nogen former for binding. Det betyder, at du har lov til at være i fuld kontrol over alle tjenester. Når du bliver en del af uniqkey - så sætter du selv vilkårene for din periode. Det er vores filosofi, at kunder, der bruger vores sikkerhedsløsning, fornyer på baggrund af vores præstationer - og fordi de vil - ikke fordi de er låst til en langsigtet aftale.

Fandt du dit svar?