Køb og betaling af abonnement aftaler:

Ved køb af en UniqKey abonnementsaftale godkender kunden, at UniqKey er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at UniqKey må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. UniqKey er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den netop overståede abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af UniqKey eller kunden. Opsigelse kan ske uden varsel umiddelbart før udgangen af en månedsperiode (betalingstidspunktet). Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages ved at sende en mail til hello@uniqkey.eu. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan af UniqKey ændres med et varsel på 30 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Ved førstegangsaktivering eller genaktivering af en brugerprofil, faktureres kunden svarende til det antal dage der må være tilbage af den månedlige abonnementsperiode med udgangspunkt i den pris, der er oplyst ved aftalens indgåelse. Det fakturerede beløb dækker den pågældende bruger for den resterende del af abonnementsperioden.

Den første aktiverede brugerprofil kan efterfølgende aktivere nye brugerprofiler indenfor samme abonnementsperiode. Ved abonnementsperiodens udgang, faktureres de nye brugerprofiler for de resterende antal dage på samme vilkår, som førstegangsbrugeren.

Ved eventuelle fakturarelaterede reklamationer, viderestilles kunden til UniqKey’s CFO, som vil tage hånd om reklamationen.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret:

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger:

UniqKey har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. UniqKey indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er CVR-nr., navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.uniqkey.eu registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer UniqKey, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil UniqKey som dataansvarlig give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for UniqKey gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Fandt du dit svar?