UniqKey sikrer retfærdig og gennemsigtig databehandling

3.1 Når uniqkey anmoder om dine personlige oplysninger, bliver du informeret om, hvilke data der anvendes og til hvilket bestemt formål. Disse oplysninger er tilgængelige for dig på tidspunktet for indsamling af dine personlige data.

3.2 Hvis uniqkey indsamler dine personlige data fra andre udbydere som f.eks. En offentlig myndighed eller forretningspartner, vil du blive informeret herom senest 10 dage efter dataindsamlingen. uniqkey skal også oplyse formålet med dataindsamlingen og den juridiske ramme, der tillader uniqkey adgang til dine personlige data.

 

Typer af indsamlede data

4.1 uniqkey bruger personlig databehandling til levering af vores tjenester. De behandlede dataoplysninger dækker over: Firmanavn, telefonnummer, adresse, e-mail, kontaktnavn, kontooplysninger og relateret information.

4.2 Desuden kan uniqkey behandle personlige data, som aktivt overføres til uniqkey af samme person.

Ansøgning og opbevaring af indsamlede personoplysninger
5.1 Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger, er at give adgang til uniqkey cybersikkerhedsløsningen. 

Opbevaring

6.1 Oplysningerne gemmes kun i den tilladte tidsperiode og slettes, når personlige data ikke længere er påkrævet af uniqkey. Varigheden af tidsperioden afhænger af typen af oplysninger og årsagen til opbevaring.   

Overførsel af personoplysninger 

7.1 uniqkey må kun videregive personoplysninger til tredjepart i overensstemmelse med reglerne i denne privatlivspolitik. 

7.2 uniqkey kan overføre eller dele personlige data for at overholde en retlig forpligtelse. Overførsel af data kan også forekomme efter retten eller andre offentlige myndigheders anvisninger for varemærkebeskyttelse, privilegier eller ejendomsrettigheder. Dette omfatter udveksling af data med andre virksomheder og organisationer som beskyttelse mod svig. 

7.3 uniqkey gør brug af tjenesteudbydere og dataprocessorer, der handler på vores vegne. Disse tjenester omfatter hosting og systemvedligeholdelse, e-mail-service mv. Forretningspartnere har adgang til vores data i det omfang det er nødvendigt for at udføre deres arbejde og levere de ønskede tjenester. Forretningspartnere er kontraktligt forpligtet til at håndtere data i absolut tillid og har ikke ret til at bruge data til andre formål end dem, som der kontraktligt er angivet til uniqkey. uniqkey overvåger forretningspartnere, så de opfylder deres forpligtelser i denne henseende. 

7.4 Hvis uniqkey i undtagelsestilfælde sender personlige data til en tjenesteudbyder eller dataprocessor uden for EU, så garanterer uniqkey, at denne dataoverførsel sker i overensstemmelse med lovkrav.

Cookies 

8.1 Hvad er cookies? 

8.1.1 Cookies er små tekstfiler bestående af bogstaver og tal gemt på din computer eller anden enhed. Cookies oprettes, når du besøger et websted, der anvender cookies. De bruges til at gemme din browsers historie for at hjælpe dig med at starte, hvor du slap på et tidligere besøg på hjemmesiden, og de kan huske dit valgte sprog eller andre præferencer. 

8.1.2 Hvis uniqkey bruger cookies, vil du blive underrettet om brugen og formålet med cookies, der indsamler data. Inden cookies hentes på din computer, skal uniqkey bede om dit samtykke. Cookies, der er nødvendige for funktionalitet og indstillinger, kan være tilføjet uden dit samtykke. 

8.2 uniqkey bruger følgende typer af cookies: 

8.2.1 Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for funktionaliteten på de fleste websites. De sikrer, at du kan blive på den hjemmeside, som du besøger. Mere detaljeret information om tekniske cookies findes her. 

8.2.2 Du kan vælge ikke at acceptere cookies på din computer ved at justere dine browserindstillinger. Indstillingerne justeres forskelligt afhængigt af hvilken type browser der er i brug. Vær opmærksom på, at hvis du afviser cookies, deaktiverer du også mange internetfunktioner og -tjenester.  

Sikkerhed 

9.1 uniqkey beskytter dine personlige data og har vedtaget interne datasikkerhedspolitikker, der indeholder retningslinjer og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod ødelæggelse, tab, ændring eller uautoriseret offentliggørelse og for at forhindre uautoriseret adgang til dataene. 

9.2 uniqkey har indført procedurer for tildeling af sikkerhedsniveauer for medarbejdere, der behandler personoplysninger, der indeholder oplysninger om personlige interesser og vaner. For at forhindre tab af data uniqkey laver løbende sikkerhedskopier af de personlige data og beskytter dataens fortrolighed og ægthed ved brug af kryptering. 

9.3 I tilfælde af en overtrædelse af datasikkerheden der medfører en rimelig personlig risiko for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab og skade på omdømme eller anden betydelig ulempe, skal uniqkey informere dig uden unødig forsinkelse.

Dine rettigheder

10.1 Generelt

10.1.1 For at få adgang til dine data med henblik på rettelser eller slettelser, eller for at protestere mod vores databehandling, så skal en forespørgsel herom foretages til uniqkey. Et svar vil komme så hurtigt som muligt og ikke senere end en måned efter tidspunktet for den modtagne forespørgsel.

10.2 Adgang til dine personlige data

10.2.1 Efter ønske på ethvert givent tidspunkt, skal uniqkey informere dig om, hvilke data der behandles, hvordan og hvorfra det blev indsamlet og hvordan det bruges. Du har også ret til at blive informeret om, hvor længe dine personlige data bliver gemt, og hvem der har adgang til dine data i tilfælde af dataoverførsel.

10.2.2 Adgang til dine data i brug kan indhentes ved henvendelse til uniqkey. Adgangen kan begrænses under hensyntagen til privatlivets fred for andre mennesker eller forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder.

10.2.3 For at gøre brug af dine rettigheder, så skal en anmodning sendes til uniqkey. Kontaktoplysninger findes under afsnit 2.1.

10.3 Korrektion eller sletning af forkerte data.

10.3.1 Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger korrigeret. En anmodning skal henvendes mod uniqkey med angivelse af unøjagtighederne samt dine rettelser til dataene.

10.3.2 uniqkey er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personlige oplysninger, hvis du ønsker det.

10.3.3 Du kan også kontakte os for at få afklaring, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles imod regler eller imod andre lovmæssige forpligtelser.

10.3.4 Hvis en anmodning om korrektion eller sletning af dine personoplysninger foretages, og anmodningen er berettiget, sørger vi for at gennemgå ændringerne af dataene så hurtigt som muligt.

10.4 Indsigelse mod datalagring og overførsel

10.4.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data. Du kan også gøre indsigelse mod uniqkey, der overfører dine data til salgsfremmende formål. Hvis din indsigelse er berettiget, afsluttes behandlingen af dine personlige data.

10.4.2 Du har ret til at modtage de personlige oplysninger, du har stillet til rådighed for uniqkey, samt data om dig, der er indsamlet fra andre operatører med dit samtykke. Du har også ret til at få dine data sendt, hvis uniqkey håndterer dine data som led i en kontrakt, hvor du er parti. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden udbyder af tjenester.

Fandt du dit svar?