Kostnaden för att anlita en talang är en %-avgift på talangens totala lönekostnad (timlön, semesterersättning, ev. bonus, pension och OB, sociala avgifter, försäkring).
%-avgiften är individuell och varierar beroende på kundens upplägg.

Eftersom Upgig tar fullt arbetsgivaransvar hanteras alla lönekostnader avseende lön, sociala avgifter, semesterersättning, försäkringar, pension mm av oss. Alla lönekostnader är därmed inräknade i en talangs totala lönekostnad.

Exempelvis:
Totala lönekostnaden (semesterersättning, ev. bonus, pension och OB, sociala avgifter, försäkring): 208:-
Vid exempelvis 25% i påslag faktureras ni för: 260:- vilket motsvarar 25% mer jämfört med om ni skulle anlita talangen själv.

För tydliga räkneexempel är du varmt välkommen att kontakta oss.

Hittade du svaret?