Alla samlingar
Övrigt
Meddelande om Let's Encrypt certificate expiration
Meddelande om Let's Encrypt certificate expiration
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi kan erbjuda gratis certifikat från Let's Encrypt på webbplatser i vårt webbhotell. Detta installeras automatiskt på alla webbplatser i VAIA Cloud, men går också att installera manuellt på webbplatser i vår Windowshosting.

Det normala är att dessa förnyas automatiskt ca 3 veckor innan de förfaller. Ibland händer det att förnyelse misslyckas, och detta kan bero på olika orsaker. Den vanligaste är att en/flera domäner/URL'er inte kan verifieras och därför kan certifikatet inte heller förnyas. Orsaken till detta kan vara att man valt bort någon domän, eller om webbplatsen helt enkelt flyttats till annat ställe.

OM du får ett mail med titel Let's Encrypt certificate expiration notice for [domain] så beror det på att certifikatet för den domän som anges inte kunde förnyas automatiskt. Oftast är orsaken någon av de vi nämnt ovan. Det kan också vara så att något krånglade vid en tidigare förnyelse och att vi då installerade ett helt nytt certifikat, och att Let's Encrypt inte vet om att detta certifikatet inte längre används.

Rent allmänt så kan man kontrollera ett certifikats giltighetstid genom att (höger)klicka på hänglåset vid adressfältet och där se vilken adress det är utfärdat för och hur länge det gäller. Om informationen där är annorlunda än i det mail du fått så lita på det som hänglåsinfon visar och ignorera meddelandet.

Fick du svar på din fråga?