Alla samlingar
E-post
Hur går det till att migrera e-post?
Hur går det till att migrera e-post?

Detta gäller e-post via MS365

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Den här artikeln förklarar lite generellt hur det går till att migrera e-post från en annan leverantör till MS 365. Det är bara själva e-postkontona inkl mappar och meddelanden som migreras.

Förberedelser

För att förenkla så är det bra att kolla upp några saker innan man börjar med själva migreringen.

 • Hur många och hur stora konton är det som ska migreras? Många konton eller konton på flera GB kan göra att migreringen krånglar och tar extra lång tid.

 • När passar det att göra migreringen? Välja en vecka och dag(ar) då det inte är kritiskt med tillgång till e-post

Genomförande (lite förenklat)

 1. DNS bör ligga hos VAIA, alternativt att vi får inloggningsuppgifter till annan leverantör så att vi kan ändra MX-pekarna (det som pekar ut vilken e-postserver som ska ta emot)

 2. Kunden lämnar över lista med alla e-postkonton (inkl ev alias) med tillhörande lösenord till VAIA

 3. Kunden meddelar VAIA vilken adress det är till e-postservern där kontona ligger

 4. Vi sätter igång test-migrering för att kunna kolla att alla lösenord är korrekta osv

 5. Det migreringen gör är att ansluta med IMAP till e-postservern hos nuvarande leverantör och läser över allt till motsvarande konton hos Microsoft. Fungerar likadant som när Outlook eller en mobil ansluter till en e-postserver - all e-post synkas till enheten som i det här fallet är Microsofts e-postserver

 6. Vi låter migreringen köra tills vi ser att allt verkar vara migrerat.

 7. Vi ber kunden kontrollera att kontona ser ok ut (beroende på antal och storlek kanske stickprov görs)

 8. MX-pekarna ändras och det kan ta en stund innan det slagit igenom överallt (beror på en inställning som kallas TTL). Under tiden kan e-post levereras både till "gamla" e-postleverantören och direkt till MS365

 9. Kunden ställer in sina klienter till att hämta och skicka e-post via Microsoft.

 10. Migreringen får vara igång tills vi ser att det slutat komma in meddelanden till gamla leverantören

 11. Migreringen avslutas

Kunden ser till att alla konton och e-postdomänen raderas hos gamla leverantören, annars finns risk att e-post via den servern stannar kvar där.

Kunden ansvarar själv för att ev säga upp avtal mm hos andra leverantörer. I samband med punkt 6-7 ovan så är det kundens ansvar att kontrollera att allt verkar ha kommit med, om något saknas så går det antagligen inte att få tag i senare.

Här finns en zippad Excel-fil som kunden fyller i med alla uppgifterna: klicka här för att ladda ned filen

Detta är en extratjänst som vi tar betalt för, kontakta oss för prisuppgift.
Kontakta oss om du även har kalender och/eller kontakter som du vill behålla.

Fick du svar på din fråga?