Alla samlingar
E-post
Jag kan ta emot e-post, men inte skicka
Jag kan ta emot e-post, men inte skicka
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vår e-postserver kräver att du autentiserar dig genom att logga in med användarnamn (e-postadress) och lösenord för att få skicka mail. Kontrollera ditt e-postprograms SMTP-inställningar så att detta används:

  • Kryssa i att utgående servern (SMTP) kräver autentisering

  • SMTP-server: mail.vaiadigital.net

  • Utgående serverport: 465 och krypterat med SSL

OBS - om samma konto försökt ansluta flera gånger i rad med felaktiga eller uteblivna uppgifter så blir hela IP-adressen man ansluter från spärrad i 40 min - det drabbar alltså inte bara ditt konto utan alla konton på samma IP-adress.

Fick du svar på din fråga?